Projekt Sieć Tolerancji
jest realizowany przez
Fundację Wiedza Lokalna.

 

Zespół projektowy:

 

Dominika Bychawska-Siniarska

 

Prawniczka, od 2008 r. dyrektorka „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helsińskiej Fudnacji Praw Człowieka,

członkini Panelu Doradczego Agencji Praw Podstawowych UE.

 

 

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

 

Adiunktka, pracuje w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk

Prawnych PAN, autorka książki "Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego".

 

Paweł Kwiecień

 

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Psychologii UW.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjno-Naukowego „KEN”, autor i animator warsztatów.

 

dr Anna Radiukiewicz

 

Socjolożka, adiunktka w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Członkini zarządu Fundacji Wiedza Lokalna.

 

Anna Szylar

 

Absolwentka socjologii w ISNS UW, Nowe Media w Collegium Civitas, doktorantka

w Instytucie Socjologii UW. Współpracowała z Fundacją Wiedza Lokalna we wcześniejszych

projektach, m.in. w projekcie raportmniejszosci.pl. Asystentka projektu.

 

dr Marek Troszyński

 

Dyrektor Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej Collegium Civitas, wykładowca

Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Członek Rady Konsultacyjnej przy Radzie ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Kierownik projektu.

 

 

Kontakt:

siectolerancji@wiedzalokalna.pl

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są
dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacja Wiedza Lokalna.